Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava z dôvodu vysokej chorobnosti detí nariadil v  dňoch od 20.2.2015 /piatok/ do 24.2.2015 /utorok/ chrípkové prázdniny. V týchto dňoch nesmie fungovať ani školský klub detí. Nástup do školy je v stredu 25.2.2015. Žiaci sú počas prázdnin zo stravovania v školskej jedálni hromadne odhlásení.

Chorobnosť detí napriek riaditeľskému voľnu, ktoré som vyhlásila v úsilí predísť šíreniu choroby, každý deň narastala. Dnes, t. j. vo štvrtok,  dosiahla na 1. stupni až 50%. Celkove percento chorobnosti v celej škole je 41% , čo je dôvod na uzavretie školy.

Všetci  zamestnanci školy budú chodiť do práce a budú riešiť administratívne práce a práce, ktorými ich poverí vedenie školy.

Viem, že toto rozhodnutie RÚVZ Vám spôsobí problémy so starostlivosťou o Vaše ratolesti, ale vyhlásenie chrípkových prázdnin je nevyhnutné z dôvodu ďalšieho šírenia nákazy.

Školský bufet bude počas chrípkových prázdnin v prevádzke pre tých, ktorí budú mať záujem o objednávku pizze.

S pozdravom Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Vážení rodičia,

zvýšená absencia žiakov i pedagógov po návrate do školy po poslednom predĺženom  víkende nás prinútila obrátiť sa na Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Bratislave o ich vyjadrenie, ako postupovať.

Na základe ich odporúčaní od stredy  18. 2. do piatka 20. 2.2015  sa skracujú vyučovacie hodiny na 20 minút. Vyučovanie sa skončí po štvrtej vyučovacej hodine  na 1. aj 2. stupni. Všetky krúžky aj hromadné akcie sú zrušené.

Školský klub bude fungovať v bežnom režime. Pokiaľ  si však viete zabezpečiť, aby  Vaše dieťa v klube nemuselo v týchto kritických dňoch tráviť čas, odporúčame Vám, aby ste to v záujme detí i nás všetkých urobili, aby sme zamedzili šíreniu nákazy.
Zároveň vás žiadam, aby ste do školy neposielali infikované deti, ktoré sú zdrojom šírenia nákazy. Ide o žiakov s nádchou a kašľom.

V prípade, že toto opatrenie nepomôže a chorobnosť bude naďalej dosahovať kritickú hranicu Regionálny úrad verejného zdravotníctva  v Bratislave vyhlási karanténu. O tejto skutočnosti vás budeme včas informovať mailovou cestou.

Za pochopenie ďakujem.
S pozdravom  Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte mi, aby som sa  v mene žiakov našej školy poďakovala všetkým, ktorí v minulom školskom roku odovzdali 2% z dane združeniu ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná.

Za získané prostriedky  sme nakúpili zámkovú dlažbu na chodník do nového bloku E, ktorý sa zrealizuje ihneď po dokončení stavebných úprav.  Rovnako  po dostavbe zabezpečíme inštalovanie altánku pre deti, kde sa budú môcť doobeda učiť  a popoludní v ŠKD hrať počas letného obdobia.

V tomto roku o použití finančných prostriedkov rozhodne ZRPŠ v spolupráci s vedením školy  /financovanie zaujímavých aktivít pre žiakov, materiálno-technické vybavenie nového bloku školy – nábytok, tabule, interaktívna tabuľa, nástenky, šatňové skrinky a pod./.
Vedenie školy v minulosti vždy použilo finančné prostriedky na to, čo prisľúbilo rodičom vybudovať alebo zakúpiť.

Z uvedených dôvodov  by som Vás chcela požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná
IČO: 36065196  sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

 1. Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný  daňový úrad do 31.marca 2015
 2. Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:
  1. vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov...“
  2. priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.
  3. najneskôr do 30. apríla 2015 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2014.

V prípade záujmu Vám potrebné tlačivá môžeme poslať prostredníctvom žiakov.
Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

Eva Marková, predsedníčka ZRPŠ
Ing. Eugen Oltus, predseda rady školy
PaedDr. Iveta Slobodníková,  riaditeľka školy

Viete prečo existuje medzinárodné čislo 112? Pretože 11.2. je Svetový deň chorých a v tento deň si pripomíname všetkých nevyliečiteľne chorých ľudí na svete.

1.B v tento deň spoznala dvoch úžasných ľudí - pani doktorku MUDR. Hideghétyovú a záchranára pána Pavelku. Hovorili  nám o tom, ako si máme chrániť to najcennejšie - zdravie. Ukázali nám vybavenie sanitky a v triede sme sa učili poskytovať prvú pomoc.  

Srdečne ďakujeme za ochotu oboznámiť deti so svojou náročnou prácou a za príjemné strávené chvíle.

Mgr. Móriczová

Záchranári v škole

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v dňoch od 20.1.2015 do 28.1.2015 budem vyplácať dopravné za december 2014 žiakom, ktorí majú na dopravné nárok.

Žiaci z Rovinky dostanú 8,10 € a žiaci z Miloslavova 9,60 €.

S pozdravom Hrajnohová, tajomníčka školy

V decembri sa v triedach 2.A, 2.B, a 2.C  uskutočnilo triedne kolo recitačnej súťaže.  Triedne pani učiteľky ( Kováčová, Škrhová, Jakubcová ) vybrali troch najlepších recitátorov do medzitriedneho kola, ktoré sa konalo  v školskej jedálni 18.12.2014 pod vedením pani učiteľky Kováčovej.

2.A reprezentovali:

 • Karolína Romana Pifflová
 • Mária Anna Volný
 • Dávid Demovič

2.B reprezentovali:

 • Pavlína Klč
 • Hugo Platek
 • Lukáš Lamač

2.C reprezentovali:

 • Karolína Bučová
 • Vanessa Domianová
 • Vivien Awwadová

Porota v zložení pani Ambrusová, Jakubcová, Kováčová rozhodli takto:
na 1. mieste sa umiestnila Anna Mária Volný ( 2.A ), 2. miesto patrí Karolíne Bučovej ( 2.C ) a 3. miesto obsadila Pavlína Klč ( 2.B ).

Výhercom blahoželáme !     

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:

 • 22. 1.2015 (štvrtok), 16,00 – 18,00 (časť Jánošíková)
 • 23. 1. 2015 (piatok), 16,00 – 18,00 (časť Nová Lipnica)
 • 24. 1. 2015 (sobota), 9,00 – 12,00 (časť Nové Košariská)

Z dôvodu  väčšieho záujmu prváčikov sme zápis rozložili na tri dni s tým, že každý deň sa bude zápis uskutočňovať pre deti s trvalým pobytom v určenej časti obce.

Rodičom, ktorí neprídu na zápis s dieťaťom, dieťa nezapíšeme.

V zmysle legislatívy riaditeľka školy pošle rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka do konca mája 2015.

Viac informácií nájdete v samostatnej sekcii na webe - Zápis detí do 1. ročníka.

Dňa 15.12.2014 sa 1.B a 1.D spolu vybrali do veľkého mesta Bratislavy. Čakal nás zážitok z divadelného predstavenia Tri bájky v divadle Ludus. Pozreli sme si tri príbehy a zobrali sme si tri ponaučenia -  aké je dôležité počúvať druhých, že každý z nás má iný dar do vienka a ako vytrvalosť a poctivosť zvíťazila nad pýchou.
Tešíme sa na ďalšie pekné predstavenia s našimi žiačikmi.

Mgr. Katarína Móriczová

... na čo sa na začiatku decembra tešia všetky deti? Neviete? No predsa na Mikuláša! V predvečer sviatku Mikuláša, t.j. 5.12.2014 sa i nám zo ŠKD Dunajská Lužná podarilo zorganizovať krásnu akciu.

Deti v napätí očakávali čo sa bude diať, keď vstupovali do telocvične. Príjemná vianočná hudba navodila Mikulášsku atmosféru. Privítal nás čert a anjelik. Obaja si vypočuli priania detí  a pozreli si všetky vystúpenia. Každý chcel ukázať niečo z toho, čo si pripravil pre Mikuláša. Družinári sa predháňali,  kto pôjde vystupovať skôr.

Prípravy boli už mesiac vopred, každý družinár chcel mať pripravené niečo, čo ukáže Mikulášovi. Krásne piesne, básničky, tance ale i vystúpenie taekwonda a hudobné vstupy, nemohli chýbať piesne ako  Tichá noc, Roľničky atď. Každá z pani vychovávateliek dôsledne dozerala, aby všetko vyšlo čo najlepšie, každý deň sme nacvičovali a venovali aspoň hodinu tomu, aby bolo všetko tak, ako má byť. Každý krok, každá maličkosť musí byť dokonalá, nenecháme sa predsa zahanbiť. A tak aj bolo. Naši družinári sú predsa veľmi šikovní.

Po všetkých vystúpeniach sme čakali, čo sa bude diať.  Prezradíme vám  jedno tajomstvo, na všetko dozeral Mikuláš z horného poschodia telocvične. Zapisoval si všetky vystúpenia a potom potichu zišiel do telocvične, aby mohol každému dať malý darček v podobe čokoládového prekvapenia.

Je to jasný dôkaz, že družinári z Dunajskej Lužnej sú ozaj veľmi šikovní. Všetci dostali od Mikuláša darček. A ešte niečo vám prezradím, niektorí mu pošuškali, čo by chceli pod stromček. Dúfam, že tí čo mu zverili svoje tajomstvo, dostali pod stromčekom svoj vysnívaný darček.

Radi by sme sa poďakovali vedeniu za finančnú podporu, celému tímu ŠKD a  Mikulášovi, anjelovi a čertíkovi za to, že na nás nezabudli.

Autorky článku: Eva Konrádová a Andrea Balážová

Vedenie Základnej školy Dunajská Lužná Vás veľmi srdečne pozýva na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia 8. decembra 2014 o 17,00 hod. v jednotlivých triedach.

Obsahom schôdzok bude najmä prospech a správanie žiakov, ale i aktuálne otázky školského života.
 

Aktuálne fotogalérie

Kalendár podujatí a prázdnin

  CP by PSD TO HTML

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 3:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 115:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)