Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Dňa 23.6.2015 sa žiaci 5.A, 5.B, 5.C a 6.A triedy zúčastnili koncoročného výletu na farme Humanita. Aj napriek tomu, že počasie nám neprialo a celý čas nebo plakalo, deťom sa veľmi páčilo.

Hneď pri vstupe nás privítali veselé šteniatka, ktoré si žiaci chceli prepašovať do autobusu a vziať domov :). Farmu sme v to ráno dobyli ako jediní, takže sme mali tú výhodu, že nás majitelia sprevádzali po celý čas. Veľmi pútavo nám rozprávali o živote na farme, deti sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých vecí. Videli sme nielen domáce ale aj exotické zvieratá, napr. ťavu, tarantuly, rôzne plazy a podobne.

Na záver sa deti mohli povoziť na koni a navštíviť bufet, kde si mohli zakúpiť rôzne suveníry. Jednoznačne vyhrali pávie a dikobrazie perá (viď foto).

Dúfame, že žiaci túto farmu nenavštívili poslednýkrát a že sa sem radi vrátia aj so svojimi rodičmi.

Vážení rodičia,

z podnetu dvoch bývalých žiakov našej školy Maroša Reindla a Milana Belenčiaka, ktorí majú na čas strávený v ZŠ Dunajská Lužná pekné spomienky, a tiež zásluhou firmy PROMOACTIVITY s.r.o a obce Dunajská Lužná,  sa už druhý rok bude dňa 1.augusta konať v areáli ZŠ školy školský festival.

Cieľom podujatia je umožniť všetkým bývalým žiakom školy, ktorá funguje od r. 1962, aby sa v priestoroch školy stretli, porozprávali a zaspomínali na staré dobré časy. Akcie sa však môže zúčastniť ktokoľvek, kto má chuť prežiť príjemné popoludnie, v kruhu svojich priateľov. Vstup je voľný. Podujatie začína o 14:00 hod. a trvá do 01:00 hod.

Onedlho budeme počuť posledné zvonenie a skončí  sa  školský rok. Rok, ktorý bol pre našich deviatakov posledný na tejto škole. Hádam to bude pre všetkých ukončenie jedného pekného obdobia.

A aby bolo toto obdobie ešte bohatšie o jednu milú spomienku navyše, zorganizovali naši deviataci rozlúčkový večierok, na ktorý pozvali triedne učiteľky Katarínu Kiskovú a Gabrielu Jašekovú, vedenie školy a celý učiteľský zbor. Večierok sa uskutočnil v priestoroch školy, kde si deviataci sami slávnostne pripravili stoly, výzdobu, vlastnoručne vyrobili chlebíčky, pričom zužitkovali zručnosti nadobudnuté na hodinách rodinnej výchovy. Šikovné mamy im napiekli chutné koláče.

Po slávnostnom úvode, za sprievodu gitarovej hudby v podaní Dejana Mastiloviča, sa deviatakom prihovorila pani riaditeľka Iveta Slobodníková i obe triedne učiteľky. Potom nasledovala  veľmi pekná ďakovná reč deviatakov, ktorá veru vohnala slzy do očí nejednej pani učiteľke. A keďže platí rovnica ,,mladosť  =  radosť“,  zahnali  sme smútok  skvelou zábavou.

Ďakujeme, milí naši deviataci, budete nám chýbať!

Mgr. Katarína Kisková

Išli žiaci na výlet, smiali sa, výskali,
na lúke pod lesom veselo behali.

Rým je síce jednoduchý, no úplne presný. Bolo to naozaj pod lesom - v Penzióne na lúke v Modre - Harmónii, kde žiaci 9.A spolu s pani učiteľkami Katarínou Kiskovou a Romanou Barešovou dva dni oddychovali po náročnom roku, v ktorom úspešne absolvovali svoju prvú veľkú skúšku – Testovanie 9.  Počasie bolo priaznivé, preto sme po veselej noci, plnej chichotu a  presúvaní sa z izby do izby absolvovali aj túru na Zámčisko. Síce na začiatku trochu ofrflanú – kedy niektorí chceli cestou na protest  aj umrieť, no o to viacej velebenú po jej úspešnom  zavŕšení. Naskytol sa nám úchvatný pohľad na Modru a jej šíre okolie a ako bonus - ticho a božský kľud - čo ocenili aj naši tínedžeri.  Dokonalý relax a ďalšia príjemná spomienka na časy strávené na našej základnej škole.

Mgr. Katarína Kisková

Fotenie na Zámčisku

Volám sa Veronika Šustová a chodím do 4.C triedy na tunajšej ZŠ. Už 6 rokov navštevujem aj ZUŠ na Sklenárovej ulici v Bratislave. Počas toho, ako som tam chodila, moje obrázky získavali rôzne ocenenia na slovenských a českých súťažiach. S výrobou animovaných filmov som sa stretla už na hodinách výtvarnej výchovy, ale prvý som vyrobila minulý rok na letných filmových dielňach vo Vyhniach a hneď dostal 2 čestné uznania na celoštátnej súťaži amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Súťažila som v kategórii do 16 rokov. Mohli sa na nej zúčastniť hrané aj animované filmy.  Do celoštátneho kola postupovali filmy, ktoré sa zapáčili porote v krajských kolách tejto súťaže. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa konalo krajské kolo 17.3.2015 v Senci. Celoštátne kolo sa konalo 5. - 7. júna 2015 v Nitre. Film, s ktorým som sa zúčastnila súťaže sa volá Nočný výlet, a s takýmto názvom ho môžeme nájsť aj na YouTube (Nočný výlet - video). Tento rok sa opäť chystám na Letné filmové dielne, kde by som chcela  vyrobiť už  dlhší  a náročnejší film a aj si ho sama ozvučiť flautovým doprovodom, keďže chodím už 4. rok aj na flautu.

Veronika Šustová, 4. C

Dňa 12.6.2015 sme zrealizovali s našimi  triedami  2. C a 2. A aktivitu – Ovocie a zelenina.

V priebehu vyučovania sme s deťmi navštívili sady firmy Dobré jablká. Exkurzia bola vyvrcholením tematického celku o ovocí a zelenine. Deti v skutočnosti videli, aké náročné je dopestovať rôzne druhy ovocia a zeleniny. Súčasťou exkurzie bola aj odborná prednáška o pestovaní jahôd, hrachu a iných druhov. Hovorilo sa tiež o veľkom význame včiel pri opeľovaní kvetov, o boji s rôznymi škodcami a pod.

Počas prestávky mali  deti občerstvenie. V závere exkurzie si deti vyskúšali zber úrody – jahôd, ktoré si zobrali domov. Exkurzia splnila svoj účel,  deti získali reálnu predstavu o pestovaní a zbere ovocia a zeleniny.

Žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka  našej školy sa zúčastnili výtvarnej súťaže Osobnosti slovenského národa Ľudovít Štúr a Milan Rastislav Štefánik slovom a obrazom.
Niektorí naši žiaci dostali ocenenie formou diplomu a vecných cien.

 • Eliáš Vozár
 • Veronika Vozárová
 • Linda McDonnell
 • Maxniliáma Martišková
 • Lili Tichá
 • Tamara Vodanovič

Oceneným žiakom  srdečne blahoželám a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťažiach.

Ocenenie za kolektívnu prácu detí zo ZŠ Dunajská Lužná a za umiestnenie vo výtvarnej súťaži získala aj naša škola.

Barbora Brodzianska, učiteľka výtvarnej výchovy

Dňa 14.5. 2015 sme so žiakmi piateho ročníka (5.A. a 5.B) navštívili výstavu súčasného poľského umenia v Kunst Halle v Bratislave. Výstava bola spojená s odbornou prednáškou a tvorivými dielňami. Žiaci počas tvorivých dielní mali k dispozícii tablety, na ktorých mali možnosť vytvoriť zaujímavé fotografie. Využitie spomínaného média poskytovalo žiakom široké možnosti využitia zmeny farby fotografie, deformácie tvarov, modifikácie a obmeny kompozície.

Žiakom sa práca s tabletom páčila, zaujala ich možnosť experimentovať s obrázkom. Naši žiaci boli pochválení lektormi výstavy za tvorivý prístup a pracovnú disciplínu.

V dňoch 17.-22.mája sme sa zúčastnili s 56 člennou skupinou detí – žiakov 5. a 6.ročníka v škole v prírode Planinka – Dechtice. Jej cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky z vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním. Ďalej upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, upevňovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno spoločenské návyky a estetické cítenie. Pobyt zabezpečovali 5 pedagógovia (pp. Plačková, Volenská, Petrášová, Barešová a Paľaga), 1 zdravotníčka (p. Plačková) a 3 animátori.

Pobyt sa nám veľmi vydaril vďaka bohatému a vyváženému programu. Naša spokojnosť bola umocnená profesionalitou i ľudským nastavením animátorov, veľmi dobrou kvalitou poskytovanej stravy,  výbornou dostupnosťou ako aj  bezpečím prekrásneho prírodného prostredia, v ktorom si mohlo naozaj každé dieťa nájsť to svoje. Naviac počasie nám veľmi prialo a jediným mínusom tak boli zdravotné ťažkosti niektorých detí spôsobené črevnými vírusmi, ktoré sme si viac-menej so sebou ako skupina doviezli.

Radi by sme pri tejto príležitosti spomenuli aj vysoký "rating", ktorý sme ako skupina dostali od správcov zariadenia, rovnako aj od animátorov. Veľmi nás potešili pozitívne a ďakovné ohlasy od rodičov.  Všetci zainteresovaní konštatovali, že máme výborné deti, a rovnako súhra, prístup a vzťahy medzi pedagógmi a deťmi boli veľmi kvitované. Veríme, že atmosféra, ktorú zachytávajú fotografie sú toho najlepším a nefalšovaným ;) svedectvom - fotky zo školy v prírode Planinka.

Ako čerešničku na torte pripájame e-mail, ktorý prišiel do našej školy od súkromnej MŠ Šikulko, ktorá bola niekoľko dní spolu s nami na uvedenom pobyte:

Dobrý deň,

Minulý týždeň sme sa stretli s Vašimi žiakmi a učiteľmi na skole v prírode na Planinke. Bolo nám potešením, že sme mohli sledovať skvelú prácu s deťmi...

Tešíme sa na spoluprácu,
S pozdravom...

škola v prírode na Planinke

Väčšina z nás pociťuje obavu, keď sa ocitne tvárou v tvár  problému poskytnutia prvej pomoci v reálnom živote. Ak budeme pripravení na tieto pocity, lepšie zvládneme aj neočakávané situácie. Správne poskytnutie prvej pomoci vyžaduje účelnosť, rýchlosť a rozhodnosť v konaní. Preto prvú pomoc vie správne poskytnúť len ten, kto vie presne, kedy má čo urobiť.

Toto boli hlavné dôvody prečo sme sa rozhodli zúčastniť sa  IV. ročníka Súťaže mladých záchranárov, ktorú organizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Šamorín dňa 5. júna 2015.

Súťaže sa zúčastnilo 6-členné družstvo žiakov, ktoré tvorili Lukáš Rehák a Andrej Klč zo 6.B , Sofia Meszárosová, Nicol Raffayová a Alex Jakubec zo 7.A a Terézia Zimová zo 7.B triedy.

Aktuálne fotogalérie

Kalendár podujatí a prázdnin

  CP by PSD TO HTML

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 115:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)