Oficiálna webová stránka Základnej školy v Dunajskej Lužnej bola presmerovná na novú doménu - www.zsdunajskaluzna.sk. Radi Vás na našej doméne privítame!