Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 344
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v dňoch od 20.1.2015 do 28.1.2015 budem vyplácať dopravné za december 2014 žiakom, ktorí majú na dopravné nárok.

Žiaci z Rovinky dostanú 8,10 € a žiaci z Miloslavova 9,60 €.

S pozdravom Hrajnohová, tajomníčka školy

V decembri sa v triedach 2.A, 2.B, a 2.C  uskutočnilo triedne kolo recitačnej súťaže.  Triedne pani učiteľky ( Kováčová, Škrhová, Jakubcová ) vybrali troch najlepších recitátorov do medzitriedneho kola, ktoré sa konalo  v školskej jedálni 18.12.2014 pod vedením pani učiteľky Kováčovej.

2.A reprezentovali:

 • Karolína Romana Pifflová
 • Mária Anna Volný
 • Dávid Demovič

2.B reprezentovali:

 • Pavlína Klč
 • Hugo Platek
 • Lukáš Lamač

2.C reprezentovali:

 • Karolína Bučová
 • Vanessa Domianová
 • Vivien Awwadová

Porota v zložení pani Ambrusová, Jakubcová, Kováčová rozhodli takto:
na 1. mieste sa umiestnila Anna Mária Volný ( 2.A ), 2. miesto patrí Karolíne Bučovej ( 2.C ) a 3. miesto obsadila Pavlína Klč ( 2.B ).

Výhercom blahoželáme !     

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:

 • 22. 1.2015 (štvrtok), 16,00 – 18,00 (časť Jánošíková)
 • 23. 1. 2015 (piatok), 16,00 – 18,00 (časť Nová Lipnica)
 • 24. 1. 2015 (sobota), 9,00 – 12,00 (časť Nové Košariská)

Z dôvodu  väčšieho záujmu prváčikov sme zápis rozložili na tri dni s tým, že každý deň sa bude zápis uskutočňovať pre deti s trvalým pobytom v určenej časti obce.

Rodičom, ktorí neprídu na zápis s dieťaťom, dieťa nezapíšeme.

V zmysle legislatívy riaditeľka školy pošle rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka do konca mája 2015.

Viac informácií nájdete v samostatnej sekcii na webe - Zápis detí do 1. ročníka.

Dňa 15.12.2014 sa 1.B a 1.D spolu vybrali do veľkého mesta Bratislavy. Čakal nás zážitok z divadelného predstavenia Tri bájky v divadle Ludus. Pozreli sme si tri príbehy a zobrali sme si tri ponaučenia -  aké je dôležité počúvať druhých, že každý z nás má iný dar do vienka a ako vytrvalosť a poctivosť zvíťazila nad pýchou.
Tešíme sa na ďalšie pekné predstavenia s našimi žiačikmi.

Mgr. Katarína Móriczová

Vedenie Základnej školy Dunajská Lužná Vás veľmi srdečne pozýva na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia 8. decembra 2014 o 17,00 hod. v jednotlivých triedach.

Obsahom schôdzok bude najmä prospech a správanie žiakov, ale i aktuálne otázky školského života.
 

P. Vydarená je mamička nášho žiaka. Nedávno sa obrátila  na vedenie školy s prosbou, uskutočniť medzi žiakmi zbierku sladkostí pre deti na druhom konci republiky, ktoré žijú v omnoho jednoduchších podmienkach, ako žijú naše ratolesti tu - v blízkosti Bratislavy. Keďže nešlo o finančnú zbierku, ale  vecnú  a najmä pre deti, rozhodli sme sa dať tejto aktivite zelenú. Veď výchova k sociálnemu cíteniu je tiež súčasťou profilovania našich detí.

Už v minulosti sa naša škola zapojila do viacerých overených zbierok, čím sme ako školská komunita, do ktorej patria nielen deti, no i pedagógovia , nepedagogickí zamestnanci a rodičia, prejavili empatiu voči spoluobčanom so zdravotným či sociálnym hendikepom.

I počas tejto zbierky sa prejavil ústretový postoj našej komunity. Žiaci priniesli veľa sladkostí – každý podľa možností – čokolády, lízanky, cukríky, keksíky i ovocie. Maškrtky sa vkladali do vopred pripravených škatúľ  a denne sa ukladali v riaditeľni. Pani Vydarená si sladkosti v piatok 27. novembra v škole vyzdvihla. Odovzdá ich ešte pred Mikulášom na príslušnom úrade v obci Žakovce, odkiaľ ich miestni úradníci budú expedovať do rodín v Žakovciach, Lubici a Huncovciach, kde darčekmi potešia  deti v núdzi.

Za prejavený postoj všetkým rodičom – kolegom vo výchovnom pôsobení – v mene všetkých detí žijúcich v jednoduchých pomeroch, ďakujem.

Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Už po pätnástykrát sa v priestoroch MKS Dunajská Lužná stretli priaznivci zábavy, aby sa v príjemnom prostredí odreagovali od náročnej fyzickej či duševnej práce. V malej sále sa o modernú zvukovú produkciu postaral náš ,,starý známy“ DJ Heňo z rádia SiTy a vo veľkej sály zneli pestré melódie v podaní hudobníka Dušana Čapláka.

Veríme, že večera z reštaurácie Tryskáč z Podunajských Biskupíc chutila návštevníkom rovnako ako jedlo pripravené v predchádzajúcich rokoch našimi školskými kuchárkami

Pre hostí sme vďaka štedrým sponzorom v oboch sálach pripravili bohatú a rôznorodú tombolu. Mená sponzorov si môžete prečítať na našej webovej stránke v časti Sponzori. Všetkým za ich postoj a ochotu patrí v mene detí naše poďakovanie. Príspevky, ktoré nám darovali rodičia, využijeme na nákup vstupeniek na jedinečnú výstavu Tutanchamónovho pokladu, ktorý sa pokladá za najväčší archeologický objav 20. storočia. Vstupné na toto podujatie je 10 eur na jedného žiaka. Pri počte 300 žiakov je to vcelku iba za vstupné už riadna suma 3000 eur.

O návštevníkov sa celý večer starali mladí ľudia  - zväčša naši  žiaci. Veľmi nás teší, že každý rok chcú svojej bývalej škole  pomôcť. Verte mi, hoci sú mladí, ráno mal každý z nich ,,dosť“. Peniažky, ktoré za svoju pomoc zarobili,  si právom zaslúžia.
Poďakovať treba  aj ochotným pani učiteľkám  Darinke Kováčovej, Darinke Opátovej, ktoré sa dobrovoľne podujali poslúžiť zákazníkom v bare. Majka Kundláková, Majka Jakubcová a Monika Mogrovicsová si zasa skúsili strasti kuchyne. Majka Jurašiová a Katka Móriczová celú noc dozerali na kabáty a kožuchy návštevníkov v šatni. Naša pani riaditeľka Ivetka Slobodníková spolu s ďalšími členkami vedenia Jankou Škrhovou, Vierkou Kollárovou a Majkou Plačkovou sa starali o bezproblémový chod plesu až do skorých ranných hodín.

Za  priateľov školy sa ako jediní  prihlásili na pomoc manželia Markovci. Pani Evička, predsedníčka ZRPŠ, nám už dlhé roky zabezpečuje dopravu na exkurzie a výlety. Je na zamyslenie a aj trošku smutné, že  z rodičovskej verejnosti viac ako 600 detí sa nenašli jedinci, ktorí by boli ochotní prispieť  pracovnou aktivitou.

Poďakovanie patrí aj Ing. Oltusovi, ktorý rok čo rok pomáha pri manažovaní plesu a nákupe materiálu.

XV. školský ples bol ukážkou, že aj ples vidieckej školy môže mať serióznu úroveň a dobrú atmosféru. Dámy naň prichádzali v róbach, ktorými by sa nezahanbili ani na plesoch vyššej kategórie. Páni boli  šarmantní a galantní. Mnohí hostia domov odchádzali ráno spolu s hudobníkmi.

Prípravný výbor školského plesu ZŠ

MO Matice slovenskej, Obecný úrad, Obecný futbalový klub, Základná škola, Stolnotenisový klub, Klub kresťansko-demokratického hnutia DUNAJSKÁ LUŽNÁ,

Vás pozývajú na ďalší ročník Vianočného stolnotenisového turnaja o Pohár manažéra OFK Juraja Jánošíka.

Podujatie sa uskutoční v sobotu, 6.12.2014 o 9:00 hod. v telocvični Základnej školy.  Súťažné kategórie (neregistrovaní) - chlapci (podľa veku), dievčatá (podľa veku), dospelí. Pre účastníkov a víťazov sú pripravené hodnotné ceny, diplomy a medaily.

Stanislav Bajaník v.r.
MO Matice Slovenskej
za organizátorov

 

Vážení rodičia,

každoročne, najmä v jesenných mesiacoch, sa v školách začínajú objavovať vši. Tento problém sa netýka iba našej školy, ale trápi takmer všetky školy  v okolí, v hlavnom meste a pasujú sa s ním aj vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Zrejme aj  mierne zimy v posledných rokoch pomáhajú populačnej explózii vší. Vlasových parazitov je vo všeobecnosti čoraz viac a sú agresívnejšie. U nás sa vlasové parazity opakovane vyskytujú zväčša na 1. stupni, kde je kontakt žiakov v škole a v školskom klube osobnejší.

Chcem zdôrazniť, že škola vši nechová, preto by sa mala nespokojnosť rodičovskej verejnosti  obrátiť na tých rodičov, ktorých zanedbávanie starostlivosti o dieťa je zdrojom šírenia parazitov v triedach i v oddeleniach ŠKD.  Objavenie vlasových parazitov totiž nie je traumatizujúce len pre rodičov , ale aj pre učiteľov. Kontrolami vlasov sa stráca čas, ktorý je určený na vzdelávanie a prehŕňať sa vo vlasoch detí, ak viete, že môžu byť zdrojom nákazy, tiež nie je veľmi príjemné.

Piatok 17.10.214 žiaci 2. C a 4.B zažili akciu s názvom Noc v škole. Na siedmu večer prišli všetci odvážlivci, ktorí sa nebáli sami bez rodičov prežiť večer plný strašidiel, súťaží, strašidelných príbehov ale i vtipov, rozprávok a hier.

O siedmej sme vytvorili skupinky, ktoré nasledujúcu hodinu a pol behali, hľadali, fúkali, počítali a riešili vedomostné úlohy od výmyslu sveta a vykonávali rozmanité športové disciplíny. Za pomoc pri realizovaní tejto akcie patrí veľká vďaka i našim siedmačkám a siedmakom, ktorí boli ochotní nám pomôcť.

Aktuálne fotogalérie

Kalendár podujatí a prázdnin

  CP by PSD TO HTML

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 3:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 115:29, 16:46
Kalinkovov - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)