Prvý školský festival

Vážení rodičia,

keďže čas rýchlo plynie a hektika súčasného spôsobu života je príčinou, že ľudia majú na spoločné stretnutia a spomienky málo času, spoločnosť PROMOACTIVITY, s. r. o. so súhlasom starostu obce Dunajská Lužná a riaditeľky školy usporiada v areáli základnej školy stretnutie všetkých bývalých žiakov ZŠ Dunajská Lužná, priaznivcov školy a rodičov súčasných žiakov ako aj všetkých, ktorí budú  mať chuť toto podujatie navštíviť, na nezáväzné stretnutie. Cieľom podujatia je zaspomínať si na ,,staré dobré časy“ a s priateľmi prežiť príjemné chvíle.
Pre prítomných agentúra  zabezpečila hudobnú produkciu aj stánky s občerstvením.

psf.jpg


Veľký úspech tanečného štúdia Klimo Dance: dobylo Rumunsko!

Tanečno-športový klub Klimo Dance Studio žne úspechy po celom svete. Z Majstrovstiev Európy sa vrátili so zlatým umiestnením.

Čítaj celý článok

Tanečná skupina Las Chiquitas z tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio, ktorý pôsobí na Základnej škole v Dunajskej Lužnej, získala s choreografiou "Shake it" 1. miesto na Majstrovstvách Európy - DANCE & SONG EUROPEAN CHAMPIONSHIP. Súťaž sa konala v rumunskom meste Odorheiu Secuiesc. Majstrovstvá v tomto meste prebiehali v čase od 27. do 29. júna 2014. V náročnej konkurencii získali zlaté ocenenie, čím potvrdili kvality tanečného štúdia a nápaditosť choreografie trénerov Margaréty Klimovej a Roberta Ďuriša z Klimo Dance Studio.
Veľká vďaka patrí všetkým fanúšikom dievčat za morálnu podporu, a sponzorom za ich finančnú a materiálnu pomoc. 
Tanečný klub vedie na Základnej škole v Dunajskej Lužnej okrem krúžku spoločenského tanca pre deti aj tanečnú skupinu Latino Girls vekovo starších dievčat a tiež tanečný kurz Latino Dance Fit pre ženy a spoločenské tance pre páry.
Tanečnej skupine ešte raz srdečne gratulujeme a želáme im ďalšie tanečné úspechy!

Viac informácií na:
+421 944 204 006
www.klimodancestudio.com
www.facebook.com/klimodancestudio

Klimo Dance Studio.jpg


Zoznam pomôcok pre 1. stupeň

Aktualizovali sme zoznam pomôcok pre 1. stupeň. Kompletný ho nájdete tu:
zoznam_pomocok.pdf


Súťaž o najrýchlejšieho čitateľa

V mesiaci jún prebehla v prvých ročníkoch súťaž o " Najrýchlejšieho čitateľa ". Triedne pani učiteľky si otestovali svojich žiakov a "víťaz" postúpil do medzitriedneho kola.
24.6. pani uč. Kováčová štyrom víťazom "spočítala" počet slov za jednu minútu a poradie je nasledovné:
1. miesto Klč Paula -1.D
2. miesto Pristach Michal - 1.A
3. miesto Blažek Andrej - 1.B
4. miesto Kršjak Matúš - 1.C

Víťazom srdečne blahoželáme!
Mgr. Darina Kováčová


SPIEVAJ, ŽE SI SPIEVAJ!

Spievaj, že si spievaj, spevavé stvorenie! Veď je spev najmilšie, veď je spev najmilšie, tvoje potešenie... Koľko prekrásnych ľudových piesní naše Slovensko má? Vari sa to ani zrátať nedá...

Čítaj celý článok

A koľko krásnych prezentácií ľudových piesní zaznelo na okresnom kole Slávika Slovenska 2014 v ZUŠ Senec (ul. Fándlyho) dňa 6. mája 2014? V prípade „slávikovskej“ súťaže, ktorá sa niesla v priaznivej, príjemnej, priateľskej atmosfére, podporená zvučnými hlasmi spievajúcich účinkujúcich a pôsobivým výrazovým prednesom, sprievodom pedagógov, by sa mohlo zdať, že o čísla ani nešlo.  V konečnom dôsledku, pravda, na výsledky, teda na „čísla“ všetci čakali. A hlavne deti! Našu školu prekrásne reprezentovali víťazky školského kola.

1.kategória : Vanessa Bradová (3.B) – 2. miesto (piesne Za našim huménkem, Keď ja bula)
2.kategória :  Rebeka Orbanová (6.A) – Cena poroty 2014 (Išlo dzifče, Povej vetrík)

GRATULUJEME!

slavik-sk.jpg


Školský parlament odovzdal ÚSMEV ZA 50 CENTOV!

V piatok 30. mája 2014 na pozvanie členov Školského parlamentu zavítala do školy vzácna návšteva - zdravotná sestra z detskej onkológie Kramáre – Bratislava, Peggy Pažitná. Vyše dvadsať rokov s deťmi nielen profesionálne pracuje, ošetruje ich, je im hlavne aj ľudskou oporou.

Čítaj celý článok

Napriek vážnym diagnózam na oddelení onkológie sa deti vedia stále smiať, blázniť, vyvádzať, zvlášť, keď je v ich blízkosti Peggy. A tak sme si ako členovia školského parlamentu v našej ZŠ povedali, že uskutočníme zbierku  tried na II. stupni pod názvom „ÚSMEV ZA 50 CENTOV“. V podstate pre jednotlivca symbolická suma, no znásobená žiakmi v triedach, možno aspoň niektorým deťom pomôže. Slávnostne sme 30. mája odovzdali sumu 283 €. Ktorá bude rozdelená pre dvoch konkrétnych pacientov. Do zbierky najviac prispeli triedy: 5.A (52€), 6.B (38€), 8.B (33€), 9.A (22 €), 8.A (21,40 €). Z jednotlivcov k osudu chorých detí vyšším finančným dielom prispeli hlavne sestry Rybárové (5.A), Veronika Kanisová (6.C), Jakub Blahovec (6.B), Marek Forgáč (6.B), Ivana Sopirová (8.B). VEĽKÉ POĎAKOVANIE však patrí všetkým zúčastneným. 
Zmyslom celej zbierky bolo nezostať ľahostajní k deťom – pacientom, ktorým sme, veríme, dopomohli hoci k malému úsmevu :-) 

Žiaci Školského parlamentu.

peggy-pazitna.jpg


Stretnutie s Čechovom

V utorok, 20. mája, sme sa v bratislavskom divadle Ludus presvedčili, že aj ruský klasik A. P. Čechov môže zaujať, dokonca výborne pobaviť a rozosmiať aj dnešnú mládež. Žiaci 7. až 9. ročníka spolu s triednymi učiteľmi navštívili predstavenie Medveď a Pytačky. Invenčnú réžiu a vynikajúce herecké výkony mladých talentovaných hercov sme odmenili veľkým potleskom.
Sme radi, že je tu divadlo, ktoré vytvára priestor aj pre mladého diváka. Domov (vlastne do školy) sme odchádzali v dobrej nálade a plní umeleckých zážitkov, dokonca niektorí ôsmaci aj s túžbou nabudúce navštíviť SND.

Mgr. Gabriela Jašeková


Zhodnotenie aktivity 1. C triedy v mesiaci máj

V dňoch 26. – 30. 5. 2014 som zrealizovala aktivitu s mojou triedou 1. C v rámci projektu Týždeň hlasného čítania.  Na hodinách SJ/čítanie som pracovala so žiakmi s knihou „S dievčiskom sa nehráme“. Každý deň sme sa venovali jednej kapitole. Ku každej kapitole si deti vypracovali pripravený pracovný list na základe prečítaného textu. Vypracovaním pracovných listov deti získali šifry, ktoré im na konci týždňa pomohli vylúštiť (poskladať) hľadaný citát. 

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Jakubcová
 
1c-aktivita.jpg


Týždeň hlasného čítania v 1.A

Od 26.5 do 30.5. sa v 1.A uskutočnil  "Týždeň hlasného čítania ". Žiaci spolu s pani učiteľkou Kováčovou na hodinách slovenského jazyka čítali knihu od Márie Ďuríčkovej  Danka a Janka. Po každej kapitole žiaci odpovedali na otázky týkajúce sa prečítaného textu. Pani uč. kladne hodnotila plynulé čítanie niektorých žiakov.
Po prečítaní celej knihy si žiaci na hodinách výtvarnej výchovy namaľovali obrázok z ukážky, ktorá sa im najviac páčila. Z výkresov si spravili výstavku.

Mgr. Kováčová, triedna učiteľka


Triedne schôdzky ZRPŠ

Vážení rodičia, 

srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 9.6.2014 t.j. v pondelok o 17,00 hod. Termín ZRPŠ sa týka aj žiakov, ktorí sú v súčasnosti v škole v prírode.
Triedne schôdzky sa uskutočňujú v dostatočnom predstihu, aby si Vaše deti  v spolupráci s učiteľmi a deťmi mohli vylepšiť celkové hodnotenie.

S pozdravom  PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy


Prejsť na stránku...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12