Coca – Cola Školský pohár

Dňa 15.4.2014 sa so súhlasom OFK na futbalovom štadióne v Dunajskej Lužnej uskutočnilo športové podujatie našej základnej školy - regionálne 2. kolo futbalového turnaja starších žiakov Coca – Cola Školský pohár.

Čítaj celý článok

Bolo pre nás cťou, že usporiadateľom tohto kola bola ZŠ Dunajská Lužná. Turnaja sa zúčastnili štyri školy, ktoré postúpili z predchádzajúceho kola:
- ZŠ Dunajská Lužná
- ZŠ Tomášov
- ZŠ Dudova – Bratislava
- ZŠ Železničná – Bratislava

Výsledky jednotlivých zápasov:
ZŠ Dunajská Lužná 1 - 1 ZŠ Tomášov
ZŠ Dudova         4 - 1 ZŠ Železničná
ZŠ Železničná 1 - 3 ZŠ Tomášov
ZŠ Dunajská Lužná 2 - 1 ZŠ Dudova
ZŠ Dudova         2 - 1 ZŠ Tomášov
ZŠ Železničná 0 - 3 ZŠ Dunajská Lužná

Na základe získaného počtu bodov bolo konečné poradie škôl nasledovné:
1. miesto: ZŠ Dunajská Lužná
2. miesto: ZŠ Dudova
3. miesto: ZŠ Tomášov
4. miesto: ZŠ Železničná

ZŠ Dunajská Lužná týmto postupuje do 3. - krajského kola. 
Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Dominik Daniel, Matej Jurišta, Jakub Pisarčík, Pavol Čierny, Nino Gojda, Rado Vlník, Erik Reindl, Marek Gajdoš, Kristián Mihaliak, Kristián Prochyra, Jozef Dvorský, Filip Martinec, Patrik Prídený, Patrik Kuki. 
Všetkým žiakom za snahu a bojovnosť ďakujeme, gratulujeme im k výbornému umiestneniu a v ďalšom kole držíme palce.
 Žiakov na turnaj pripravili a turnaj organizačne zabezpečili učitelia TV - PaedDr. Darina Opátová a Mgr. Jozef Labis.

PaedDr. Darina Opátová, vyučujúca TV


DETSKÝ ČIN ROKA - PRÍBEH TRETÍ

„Zachrániť niekomu život - to je veľké hrdinstvo! To je čin roka!“, poviete si mnohí. Ale "iba" byť dobrým kamarátom a poslúžiť mu vtedy, keď to potrebuje? Veď čo je na tom? To je predsa úplne samozrejmé...Pomyslíte si. Ruku však na srdce - koľkí žiaci sa strááášne ponáhľajú hneď ako zazvoní po vyučovaní, nie že by ešte komusi mali čosi pomáhať! Však bude v jedálni veľká šora...A letia ako vietor, nič nevidia, nič nepočujú.

Čítaj celý článok

Za čerstvý príbeh, ktorý nám poslal Jožko Kušnier z 5.B sme veľmi vďační. Pretože nám ukazuje ako nenápadne sa rodí ľudské dobro. Nečaká na pochvalu, ba ani na uverejnenie. Ako triedny učiteľ a editor týchto príbehov mám z jeho svedectva veľkú radosť a rád by som popri Adamkovom dobrodení ešte rád vyzdvihol i Jožkovu vnímavosť a citlivosť na konanie dobra. Pretože tak ako je niekto ochotný dobro konať, tak ho iný na druhej strane musí vedieť aj prijať. Nuž a napokon je nemenej dôležité pre rozmnožovanie dobra dokázať ho vnímať, byť naň citlivý. Inak sa môže stať, že prejde okolo nás, a ani si ho nevšimneme.

Ďakujeme preto Jožkovi Kušnierovi za to, že si tento "obyčajný" príneh nezištného kamarátstva nenechal pre seba a napísal nám o ňom. Nech sa páči tu je:

„Volám sa Jozef a chodím do 5.B triedy. Chcem Vám napísať o tom, ako mi môj spolužiak Adam Labach pomáhal po vyučovaní s aktovkou. 5.marca 2014 som bol operovaný na slepé črevo. Po 2 týždňoch od operácie som nastúpil do školy, avšak nemohol som nosiť ťažké veci. Naše školské aktovky nezriedka vážia aj viac ako 7-8 kg, A tak som mal problém, čo so školskou taškou. Každé ráno mi ju vyniesol pred triedu otec, no poobede sú rodičia v práci. A tak som poprosil Adama, či by mi po vyučovaní nemohol zaniesť aktovku do družiny k mojej sestre, kde ju potom vyzdvihla mama. Trvalo to 3 týždne a Adam každý deň po vyučovaní najskôr zaniesol moju aktovku do družiny, potom sa vrátil späť do triedy pre svoje veci a až tak mohol ísť na obed a domov. Robil to veľmi ochotne a s úsmevom, že jemu to nerobí žiaden problém. Som veľmi rád, že mám takého dobrého kamaráta, ktorý sa o mňa postaral aj vo 4. triede, keď som mal zlomenú ruku a v školskej jedálni som si viac ako mesiac nemohol sám nosiť obed. Adamov detský čin je príkladom obetavosti a ochoty pomôcť, ktorý si zaslúži pochvalu a uznanie. Ďakujem Ti Adam ! Si skutočný kamarát !

Jozef Kušnier"

(pp)


Zhodnotenie aktivity 1. C triedy v mesiaci apríl

Dňa 2. apríla 2014 som zrealizovala aktivitu s mojou triedou 1. C v rámci projektu Domáce zvieratko.  Na hodine prírodovedy som pracovala so žiakmi v skupinkách. Pri práci sme používali pracovné listy s vyobrazením domácich zvieratiek – ich zvieracích rodín, potrave a úžitku, ktorý nám prinášajú. Deti si z pracovných listov vyberali tie, ktoré zobrazovali ich najobľúbenejšie domáce zvieratká. Potom na nich vypracovali jednoduché úlohy a v závere šikovnejší nakreslili a ostatní nalepili zvolené zvieracie rodinky.

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Jakubcová

1c_april.jpg


Okresné (dekanátne) kolo biblickej olympiády

„Bez usilovnej pracovitosti niet ani talentov ani géniov.“ (Dmitrij Ivanovič Mendelejev)

Po víťazstve v školskom kole traja žiaci našej školy postúpili do okresného (dekanátneho) kola Biblickej olympiády z rímskokatolíckeho náboženstva:
Šurka Dominik, 6.C
Monček Filip, 7.B
Vozár Jozef, 7.B


Usilovné  a poctivé štúdium Svätého písma prinieslo našim žiakom pekný úspech. Z deviatich zúčastnených družstiev sa umiestnili na štvrtom mieste.
Súťaž sa konala 26. marca 2014 v Senci. Začala sv. omšou v miestnom kostole a v dobrej atmosfére pokračovala samotným súťažením v priestoroch Pastoračného centra.  

Gratulujeme a želáme veľa úspechov!


biblicka-olypmiada2014.jpg


SLÁVIK SLOVENSKA 2014 – ŠKOLSKÉ KOLO

Vo štvrtok, 8.apríla 2014, sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2014. V žičlivej atmosfére vytvorenej účinkujúcimi i divákmi, v príjemnom prostredí 4.C triedy, sme zhliadli až 30 obdivuhodných speváckych výkonov.

Čítaj celý článok

Tento rok sa súťažilo iba v 2 vekových kategóriach a tu sú výsledky, o ktorých rozhodla odborná porota v zložení p.uč. Pokorná (predsedníčka poroty), p.uč. Lauková a p.uč. Paľaga. 

V I.kategórii (žiakov 1.-3.ročníkov) zvíťazila Vaness Bradová z 3.B, na druhom mieste skončila Lea Procházková z 3.C a na treťom mieste zhodne skončili Rebeka Lamperová z 2.C s Laurou Hideghéty z 2.A 

V II.kategórii (žiakov 4.-6.ročníkov) si vavrín víťazstva odnáša Rebeka Orbanová zo 6.A, na druhom mieste skončili zhodne Viktória Lamperová a Bruno Platek (obaja zo 4.B), tretie miesto si vyspievala Klára Vašinová z 5.A a Petra Horváthová zo 6.A. 

V III.kategórii (žiakov 7.-9.ročníka) sme tento ročník nemali žiadnych súťažiacich.

 Do okresného kola, ktoré bude v 6. mája v Senci, postupujú víťazky jednotlivých kategórii. Súťažiace z druhých miest sú náhradníčkami.

 Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za predvedené výkony a želáme si spoločne, aby ste svoje spievanie rozvíjali do krásy a radosti i naďalej. Jedno veľké špeciálne ĎAKUJEM všetkým pedagógom i rodičom za prípravu detí na túto našu spevácku súťaž. (pp)

                                                                               slavik1.jpg


Prvý venček v Základnej škole v Dunajskej Lužnej

V piatok 7. februára 2014 sa v priestoroch vyzdobenej školskej jedálne stretli na milom podujatí - venčekovej zábave - žiaci a rodičia absolventov 1. tanečného kurzu spoločenských a latinsko-amerických tancov. Nácviku tancov sa venovali žiaci deviateho ročníka niekoľko týždňov.

Čítaj celý článok

Prvú venčekovú zábavu pripravili tréneri aj organizátori v jednej osobe -  profesionálni tanečníci Margaréta Klimová a Robert Ďuriš z Tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio Bratislava. Slávnostný večer  žiakov deviatych tried krátkym vstupom otvorila otvorila  pani riaditeľka Iveta Slobodníková.
Celý večer sa niesol v znamení hudby, tanca a zábavy. Deviataci predviedli tance ako waltz, chacha, valčík, tango, samba, salsa, ktoré sa naučili počas tanečných hodín. Dianie na parkete pozorne sledovali sviatočne a elegantne vyobliekaní  rodičia, starí rodičia i známi. Prvé miesto v súťaži o najlepší pár získali Bohumila Dúbravová so svojím tanečným partnerom Pavlom Čiernym.
 Vyvrcholením tanečného kola bola voľba venčekového kráľa a venčekovej kráľovnej. Tento titul získali Samuel Cserepkai a Katarína Ághová.
Okrem toho súťažilo sa i v súťaži o najkrajší venček, v ktorej zvíťazila opäť Bohumila Dúbravová, lebo svojím tvorivým prístupom pri tvorení venčekov najviac zaujala. Chlapci súťažili o najkrajší náhrdelník. Prvenstvo v nej  získal Radovan Vlník.
Počas celého večera vládla príjemná atmosféra, ktorú vytvorili deviataci svojimi tanečnými výkonmi i rodičia vyzvaní svojimi deťmi do tanečného kola.
Program počas zábavy bol bohatý aj na tanečné vystúpenia z tanečnej školy Klimo Dance. Najprv sa predviedli tanečné páry, po nich predviedli svoje umenie tanečnice Las Chiquitas a Latino girls.
Súčasťou podujatia bola i večera, nápoje i zákusky.  
Veríme, že venčeková  zábava sa v Základnej škole v Dunajskej Lužnej stane tradíciou, lebo je súčasťou programu ako najlepšie uviesť  žiakov deviatych tried do spoločenského života.

Margaréta Klimová a Robert Ďuriš

vencek.jpg


NOC_V_SKOLE_NA_WEB.jpg


Zažili sme Noc v škole - je to bomba!!!

Noc v skole - program.jpg


Geografická olympiáda v okresnom kole - všetci naši štyria reprezentanti úspešnými riešiteľmi a Lukáš Rehák (5.B) na 3.mieste!

6.februára 2014 sa najlepší žiacki geografi okresu Senec stretli na ZŠ J.G. Tajovského v Senci, aby si navzájom zmerali svoje znalosti a zručnosti

Čítaj celý článok

Tešia nás výsledky všetkých našich žiakov, ktorí pod vedením pána učiteľa Paľagu nás takto vynikajúco reprezentovali:

5.ročník   - Lukáš Rehák - 3.miesto - 87 bodov - úspešný riešiteľ

                  -Klára Vašinová - 5. miesto - 83 bodov - úspešná riešiteľka 

6. ročník  - Dann Mosný - 5.miesto - 76 bodov - úspešná riešiteľka

                 - Nelly Mihaliaková - 13. miesto - 68 bodov - úspešná riešiteľka

 Srdečne blahoželáme a oceňujeme všetkých za dosiahnuté výsledky podložené svedomitou prípravou.
globus.jpg


“Nesneží, a ty si na lyžiarskom zájazde…”

Opäť sme sa po roku dočkali! V sobotu 18. januára 41 žiakov pod vedením pedagógov a inštruktorov odcestovalo do oravskej dedinky Novoť. Čakal ich týždeň, počas ktorého absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz.

Čítaj celý článok

Na kurz sme odchádzali trocha s obavami, pretože snehové podmienky neboli veľmi priaznivé. No nás od lyžovania nič neodradilo! Okrem jedného dňa, kedy na celom území pršalo, sme v pohode lyžovali každý deň. Navštívili sme tri lyžiarske strediská – Krušetnicu, Zverovku - Spálenú, Oravskú Lesnú – takže si žiaci mohli vyskúšať viac svahov a spoznať nové miesta.
A aby sme kurz žiakom spestrili, pripravili sme okrem lyžovania aj iné sprievodné akcie.  Počas pobytu prebiehal turnaj v stolnom tenise, žiaci mali možnosť navštíviť v zariadení saunu, vyšantili sa v sene pri návšteve družstevnej farmy v Novoti a navštívili sme aj Oravský hrad.

Môžem teda spokojne skonštatovať, že aj ked nadpis mojho príspevku bol: “Nesneží, a ty si na lyžiarskom zájazde…” ,náš lyžiarky výcvikový kurz splnil svoj účel. Všetci sme si zalyžovali a odchádzali sme domov plní zážitkov a verím, že všetci spokojní. Takže o rok: „Opäť sa ide na lyže!“

PaedDr. Darina Opátova
vedúca LVK


lyziarsky-vycvik007.jpg

Prejsť na stránku...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10