Zhodnotenie aktivity 1. C triedy v mesiaci apríl

Dňa 2. apríla 2014 som zrealizovala aktivitu s mojou triedou 1. C v rámci projektu Domáce zvieratko.  Na hodine prírodovedy som pracovala so žiakmi v skupinkách. Pri práci sme používali pracovné listy s vyobrazením domácich zvieratiek – ich zvieracích rodín, potrave a úžitku, ktorý nám prinášajú. Deti si z pracovných listov vyberali tie, ktoré zobrazovali ich najobľúbenejšie domáce zvieratká. Potom na nich vypracovali jednoduché úlohy a v závere šikovnejší nakreslili a ostatní nalepili zvolené zvieracie rodinky.

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Jakubcová

1c_april.jpg


Okresné (dekanátne) kolo biblickej olympiády

„Bez usilovnej pracovitosti niet ani talentov ani géniov.“ (Dmitrij Ivanovič Mendelejev)

Po víťazstve v školskom kole traja žiaci našej školy postúpili do okresného (dekanátneho) kola Biblickej olympiády z rímskokatolíckeho náboženstva:
Šurka Dominik, 6.C
Monček Filip, 7.B
Vozár Jozef, 7.B


Usilovné  a poctivé štúdium Svätého písma prinieslo našim žiakom pekný úspech. Z deviatich zúčastnených družstiev sa umiestnili na štvrtom mieste.
Súťaž sa konala 26. marca 2014 v Senci. Začala sv. omšou v miestnom kostole a v dobrej atmosfére pokračovala samotným súťažením v priestoroch Pastoračného centra.  

Gratulujeme a želáme veľa úspechov!


biblicka-olypmiada2014.jpg


SLÁVIK SLOVENSKA 2014 – ŠKOLSKÉ KOLO

Vo štvrtok, 8.apríla 2014, sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2014. V žičlivej atmosfére vytvorenej účinkujúcimi i divákmi, v príjemnom prostredí 4.C triedy, sme zhliadli až 30 obdivuhodných speváckych výkonov.

Čítaj celý článok

Tento rok sa súťažilo iba v 2 vekových kategóriach a tu sú výsledky, o ktorých rozhodla odborná porota v zložení p.uč. Pokorná (predsedníčka poroty), p.uč. Lauková a p.uč. Paľaga. 

V I.kategórii (žiakov 1.-3.ročníkov) zvíťazila Vaness Bradová z 3.B, na druhom mieste skončila Lea Procházková z 3.C a na treťom mieste zhodne skončili Rebeka Lamperová z 2.C s Laurou Hideghéty z 2.A 

V II.kategórii (žiakov 4.-6.ročníkov) si vavrín víťazstva odnáša Rebeka Orbanová zo 6.A, na druhom mieste skončili zhodne Viktória Lamperová a Bruno Platek (obaja zo 4.B), tretie miesto si vyspievala Klára Vašinová z 5.A a Petra Horváthová zo 6.A. 

V III.kategórii (žiakov 7.-9.ročníka) sme tento ročník nemali žiadnych súťažiacich.

 Do okresného kola, ktoré bude v 6. mája v Senci, postupujú víťazky jednotlivých kategórii. Súťažiace z druhých miest sú náhradníčkami.

 Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za predvedené výkony a želáme si spoločne, aby ste svoje spievanie rozvíjali do krásy a radosti i naďalej. Jedno veľké špeciálne ĎAKUJEM všetkým pedagógom i rodičom za prípravu detí na túto našu spevácku súťaž. (pp)

                                                                               slavik1.jpg


Prvý venček v Základnej škole v Dunajskej Lužnej

V piatok 7. februára 2014 sa v priestoroch vyzdobenej školskej jedálne stretli na milom podujatí - venčekovej zábave - žiaci a rodičia absolventov 1. tanečného kurzu spoločenských a latinsko-amerických tancov. Nácviku tancov sa venovali žiaci deviateho ročníka niekoľko týždňov.

Čítaj celý článok

Prvú venčekovú zábavu pripravili tréneri aj organizátori v jednej osobe -  profesionálni tanečníci Margaréta Klimová a Robert Ďuriš z Tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio Bratislava. Slávnostný večer  žiakov deviatych tried krátkym vstupom otvorila otvorila  pani riaditeľka Iveta Slobodníková.
Celý večer sa niesol v znamení hudby, tanca a zábavy. Deviataci predviedli tance ako waltz, chacha, valčík, tango, samba, salsa, ktoré sa naučili počas tanečných hodín. Dianie na parkete pozorne sledovali sviatočne a elegantne vyobliekaní  rodičia, starí rodičia i známi. Prvé miesto v súťaži o najlepší pár získali Bohumila Dúbravová so svojím tanečným partnerom Pavlom Čiernym.
 Vyvrcholením tanečného kola bola voľba venčekového kráľa a venčekovej kráľovnej. Tento titul získali Samuel Cserepkai a Katarína Ághová.
Okrem toho súťažilo sa i v súťaži o najkrajší venček, v ktorej zvíťazila opäť Bohumila Dúbravová, lebo svojím tvorivým prístupom pri tvorení venčekov najviac zaujala. Chlapci súťažili o najkrajší náhrdelník. Prvenstvo v nej  získal Radovan Vlník.
Počas celého večera vládla príjemná atmosféra, ktorú vytvorili deviataci svojimi tanečnými výkonmi i rodičia vyzvaní svojimi deťmi do tanečného kola.
Program počas zábavy bol bohatý aj na tanečné vystúpenia z tanečnej školy Klimo Dance. Najprv sa predviedli tanečné páry, po nich predviedli svoje umenie tanečnice Las Chiquitas a Latino girls.
Súčasťou podujatia bola i večera, nápoje i zákusky.  
Veríme, že venčeková  zábava sa v Základnej škole v Dunajskej Lužnej stane tradíciou, lebo je súčasťou programu ako najlepšie uviesť  žiakov deviatych tried do spoločenského života.

Margaréta Klimová a Robert Ďuriš

vencek.jpg


NOC_V_SKOLE_NA_WEB.jpg


Zažili sme Noc v škole - je to bomba!!!

Noc v skole - program.jpg


Geografická olympiáda v okresnom kole - všetci naši štyria reprezentanti úspešnými riešiteľmi a Lukáš Rehák (5.B) na 3.mieste!

6.februára 2014 sa najlepší žiacki geografi okresu Senec stretli na ZŠ J.G. Tajovského v Senci, aby si navzájom zmerali svoje znalosti a zručnosti

Čítaj celý článok

Tešia nás výsledky všetkých našich žiakov, ktorí pod vedením pána učiteľa Paľagu nás takto vynikajúco reprezentovali:

5.ročník   - Lukáš Rehák - 3.miesto - 87 bodov - úspešný riešiteľ

                  -Klára Vašinová - 5. miesto - 83 bodov - úspešná riešiteľka 

6. ročník  - Dann Mosný - 5.miesto - 76 bodov - úspešná riešiteľka

                 - Nelly Mihaliaková - 13. miesto - 68 bodov - úspešná riešiteľka

 Srdečne blahoželáme a oceňujeme všetkých za dosiahnuté výsledky podložené svedomitou prípravou.
globus.jpg


“Nesneží, a ty si na lyžiarskom zájazde…”

Opäť sme sa po roku dočkali! V sobotu 18. januára 41 žiakov pod vedením pedagógov a inštruktorov odcestovalo do oravskej dedinky Novoť. Čakal ich týždeň, počas ktorého absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz.

Čítaj celý článok

Na kurz sme odchádzali trocha s obavami, pretože snehové podmienky neboli veľmi priaznivé. No nás od lyžovania nič neodradilo! Okrem jedného dňa, kedy na celom území pršalo, sme v pohode lyžovali každý deň. Navštívili sme tri lyžiarske strediská – Krušetnicu, Zverovku - Spálenú, Oravskú Lesnú – takže si žiaci mohli vyskúšať viac svahov a spoznať nové miesta.
A aby sme kurz žiakom spestrili, pripravili sme okrem lyžovania aj iné sprievodné akcie.  Počas pobytu prebiehal turnaj v stolnom tenise, žiaci mali možnosť navštíviť v zariadení saunu, vyšantili sa v sene pri návšteve družstevnej farmy v Novoti a navštívili sme aj Oravský hrad.

Môžem teda spokojne skonštatovať, že aj ked nadpis mojho príspevku bol: “Nesneží, a ty si na lyžiarskom zájazde…” ,náš lyžiarky výcvikový kurz splnil svoj účel. Všetci sme si zalyžovali a odchádzali sme domov plní zážitkov a verím, že všetci spokojní. Takže o rok: „Opäť sa ide na lyže!“

PaedDr. Darina Opátova
vedúca LVK


lyziarsky-vycvik007.jpg


Školské kolo dejepisnej olympiády

16. januára 2014 sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády, na ktorej sa zúčastnilo 34 žiakov 6.- 9. ročníka.

Čítaj celý článok

V šiestom ročníku sa zúčastnilo 11 žiakov: Rebeka Orbánová, Dann Mosný, Nelly Mihaliaková,  Ema Starečeková, Sofia Meszárošová, Alex Jakubec, Sebastian Gratzer, Patrik Broček, Lea Kubáňová. Dominik Šurka, Martin Vozár.
Na prvom mieste sa umiestnila Rebeka Orbanová zo 6.A triedy,
na druhom mieste Dann Mosný zo 6.B triedy,
na treťom Nelly Mihaliaková zo 6.C triedy.

V siedmom ročníku sa  zúčastnilo sedem žiakov: Patrícia Šuliaková, Sofia Kubešová, Karolína Kišacová, Anna Budinská, Jakub Skoumal, Gabika Hrachovská, Sofia Švidráková.
Na prvom mieste sa umiestnila Patrícia Šuliaková zo 7.A triedy,
na druhom Sofia Kubešová zo 7.C triedy,
na treťom Karolína Kišacová zo 7.B triedy.

V školskom kole dejepisnej olympiády sa zúčastnilo osem žiakov ôsmeho ročníka:
Daniel Daabous, Miroslava Dirgová, Silvia Hrubá, Alexandra Čuříkvá, Christína Leubner, Jakub Taraba, Dominika Šenkárová a Adam Čsányi.  
Na prvom mieste sa umiestnil Daniel Daabous z 8.B triedy,
na druhom Miroslava Dirgová z 8.A,
 na treťom Silvia Hrubá z 8.B triedy.

V deviatom ročníku súťažilo osem žiakov: Katarína Ághová, Šimon Stašiniak, Tomáš Franko, Mária Vozárová, Nikola Molnárová, Tomáš Kunzo, Samuel Konrád, Eva Vargová.
Na prvom mieste sa umiestnila Katarína Ághová z 9.B,
na druhom Simon Stašiniak z 9.A,
 na treťom s rovnakým počtom bodov sa umiestnili Tomáš Franko z 9.B a Mária Vozárová z 9.A triedy.

Komisia:
Predseda: Eva Érseková
Členovia komisie:  Mgr. Katarína Ambrusová, Mgr. Helena Ďurošová

V Dunajskej Lužnej dňa 17.01.2014
Vypracovala: Érseková Eva


Školské kolo biblickej olympiády

”Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho "morálne hodný", alebo nie.” (sv. Edita Stein)

Čítaj celý článok

K prežívaniu tohto spôsobu života nám môže pomôcť aj čítanie Svätého písma, kde môžeme získavať hodnoty a usmernenia pre svoj život.
Do čítania Svätého písma sa zahĺbili aj žiaci druhého stupňa našej školy, ktorí navštevujú hodiny katolíckeho náboženstva. Príprava na absolvovanie triedneho kola Biblickej olympiády stála tých zodpovednejších určite námahu, čas, ktorý mohli využiť aj iným spôsobom.
Školského kola, ktoré sa uskutočnilo 13. januára, sa zúčastnilo
trinásť žiakov, z ktorých traja postupujú do okresného kola.

Zoznam zúčastnených žiakov:
1. Klč Andrej, 5.B            
2. Martišková Maximiliána, 5.B       
3. Trebulová Tamara, 5.B        
4. Šurka Dominik, 6.C        
5. Vozár Martin, 6.C        
6. Briška Tomáš, 6.C        
7. Rigóová Karin, 7.A        
8. Vajcíková Katka, 7.A        
9. Šuliaková Patrícia, 7.A        
10. Vozár Jozef, 7.B
11. Monček Filip, 7.B                
12. Paulišincová Iveta, 8.A            
13. Sopirová Ivana, 8.B        

Mená výhercov, ktorí nás budú reprezentovať 26. marca 2014 v okresnom kole Biblickej olympiády, ktorá sa uskutoční v Senci:
1. Filip Monček, 7.B
2. Jozef Vozár, 7.B
3. Dominik Šurka, 6.C

Maximiliána Martišková  z 5.B je náhradníčkou.

Výhercom gratulujeme  a do ďalšieho štúdia Písma prajeme veľa chuti a síl.
26. marca držíme palce!

biblia.jpg

Prejsť na stránku...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10